Cẩm nang

Hướng dẫn sự kiện "Đa Thải Khí Cầu" từ ngày 21.03 đến 30.03.2017

21-03-2017

Chào các Saiyan,

Vậy là hoạt động thứ 3 thuộc chuỗi hoạt động "Tổng Động Viên Ngắm Hoa" mang tên "Đa Thải Khí Cầu" đã chính thức được khai mở. Thần Khí Bậc 8, Ngọc Nộ Khí Đại Sư,... cùng rất nhiều phần thưởng giá trị khác sẽ là những phần thưởng cao quý dành cho những người đứng đầu trong hoạt động này, vậy nên hãy đọc kĩ những thông tin dưới đây nhé.

Thời gian : Từ 0h00' ngày 21/03 cho đến 23h59' ngày 30/03/2017

Trong thời gian hoạt động, người chơi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được "Đa Thải Khí Cầu"

Mỗi nhiệm vụ hằng ngày chỉ có thể nhận và hoàn thành 1 lần trong ngày, vào 0h00' ngày hôm sau sẽ thiết lập lại.

Người chơi tiêu hao "Đa Thải Khí Cầu" nhận được từ việc làm các nhiệm vụ để tiến hành chúc phúc, ngoài ra có thể tiêu hao 50 Vàng để chúc phúc nếu không có khí cầu.

"Chúc Phúc" có tỉ lệ Thành CôngThất Bại. Chúc Phúc sẽ nhận được Hoa Anh Đào và vật phẩm ngẫu nhiên tương ứng với mốc khí cầu hiện tại của người chơi.

"Chúc Phúc" có tỉ lệ tiến giai Khí Cầu lên cấp sau, nếu thất bại giữ nguyên mốc hiện tại. Mốc Khí Cầu càng cao, phần thưởng càng giá trị

Mức Khí Cầu Số Đa Thải Khí Cầu Tiêu Hao Chúc Phúc Số Hoa Anh Đào Nhận Được Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được Khi Chúc Phúc
Lục Sắc Khí Cầu 1 5

Rương Ngọc Cấp 4 x1

Phù Thăng Cấp Thần Binh x1

Thẻ Bạc Cấp 10 x1

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x1

Thuốc Thần Bí x2

Ưu Chất Tiên Đậu x1

Lam Sắc Khí Cầu 2 10

Rương Ngọc Cấp 5 x1

Ngọc Nộ Khí Ban Đầu x1

Giới Vương Lệnh x2

Thẻ Bạc Cấp 10 x3

Mộng Long Thảo x5

Siêu Cấp Tiên Đậu x1

Tử Sắc Khí Cầu 4 25

Rương Ngọc Cấp 6 x1

Ngọc Nộ Khí Sơ Cấp x1

Giới Vương Thần Thủy Tinh x2

Phù Thăng Cấp Thần Khí x1

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x5

Siêu Cấp Phẩm Tiên Đậu x1

Kim Sắc Khí Cầu 6 50

Rương Ngọc Cấp 7 x1

Ngọc Nộ Khí Trung Cấp x1

Hỗn Độn Nguyên Tố x10

Phù Thăng Cấp Thần Khí x2

Thẻ Bạc Cấp 10 x10

Túi Quả Hoàn Mỹ x1

Cam Sắc Khí Cầu 8 100

Rương Ngọc Cấp 8 x1

Ngọc Nộ Khí Cao Cấp x1

Ý Chí Thông Dụng x2

Túi Quả Hoàn Mỹ x1

Siêu Cực Phẩm Tiên Đậu x2

Phù Thăng Cấp Thần Khí x2

Hồng Sắc Khí Cầu 10 200

Ngọc Nộ Khí Trung Cấp x1

Ngọc Nộ Khí Cao Cấp x1

Ngọc Nộ Khí Đại Sư x1

Phích Lịch Cương Toản x2

Túi Quà Hoàn Mỹ x2

Siêu Phẩm Cực Tiên Đậu x4

Phù Thăng Cấp Thần Khí x4

 

Hồ Phần thưởng

Mỗi lần người chơi tiêu hao 1 Vàng chúc phúc Vàng sẽ được tính vào Hồ Vàng.

Vào 0h30, 12h30, 18h30 sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 3 người may mắn tham gia Chúc phúc để hoàn trả số Vàng mà người chơi đã tiêu hao vào trong hồ.

Bảng Xếp Hạng Hoa

Những người chơi có số lượng Hoa Anh Đào lớn khi chúc phúc sẽ được đứng trong Top 100 bảng xếp hạng Hoa Anh Đào để nhận thưởng tương ứng với thứ hạng.

Bảng Xếp Hạng Hoa Anh Đào được cập nhật mỗi 5 phút 1 lần. 30 phút trước khi kết thúc hoạt động sẽ không làm mới số hoa thu thập để đảm bảo tính cạnh tranh của hoạt động.

Phần thưởng của hoạt động sẽ được trao trước khi kết thúc hoạt động 10 phút qua thư.

Xếp Hạng Thu Thập Phần Thưởng Vật Phẩm Nhận Được Phần Thưởng Tặng Thêm Khi Sở Hữu 5000 Hoa
Top 1 - 2

Rương Ngọc Cấp 8 x2

Phích Lịch Cương Toản x10

Phù Thăng Cấp Thần Khí x20

Thẻ Bạc Cấp 10 x50

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x50

Thuốc Thần Bí x50

Mộng Long Thảo x50

Hộp Thần Khí Bậc 8 x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x100

Top 3 - 5

Rương Ngọc Cấp 8 x1

Phích Lịch Cương Toản x8

Phù Thăng Cấp Thần Khí x15

Thẻ Bạc Cấp 10 x40

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x40

Thuốc Thần Bí x40

Mộng Long Thảo x40

Hộp Thần Khí Bậc 8 x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x80

Top 6 - 10

Rương Ngọc Cấp 7 x2

Phích Lịch Cương Toản x6

Thẻ Bạc Cấp 10 x30

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x30

Thuốc Thần Bí x30

Mộng Long Thảo x30

Hộp Thần Khí Bậc 8 x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x60

Top 11 - 20

Rương Ngọc Cấp 7 x1

Phích Lịch Cương Toản x4

Phù Thăng Cấp Thần Khí x10

Thẻ Bạc Cấp 10 x25

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x25

Thuốc Thần Bí x25

Mộng Long Thảo x25

Hộp Thần Khí Bậc 8 x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x40

Top 21 - 50

Rương Ngọc Cấp 6 x2

Phích Lịch Cương Toản x2

Phù Thăng Cấp Thần Khí x8

Thẻ Bạc Cấp 10 x20

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x20

Thuốc Thần Bí x20

Mộng Long Thảo x20

Hộp Thần Khí Bậc 8 x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x20

Top 51 - 100

Rương Ngọc Cấp 6 x1

Phích Lịch Cương Toản x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x5

Thẻ Bạc Cấp 10 x10

Sách Kinh Nghiệm Cực Phẩm x10

Thuốc Thần Bí x10

Mộng Long Thảo x10

Hộp Thần Khí Bậc 8 x1

Phù Thăng Cấp Thần Khí x10

 

Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ.

Ban quản trị Webgame 7 Viên Ngọc Rồng,