Đặc quyền Vip

16-12-2016
Là tính năng hỗ trợ cho các chiến binh khi tích lũy vàng đến mốc nhất định.

Hệ thống vip bao gồm 10 cấp vip với các mức thưởng đặc biệt.
 
Đặc quyền VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 VIP 7 VIP 8 VIP 9 VIP 10
Vàng tích lũy 100 500 1,000 2,000 5,000 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000
GG tương ứng
Tỉ lệ: 1 GG = 1,000 VND = 5 Vàng
20 100 200 400 1,000 2,000 6,000 10,000 20,000 40,000
Võ Giả Hội Quán mở so tài cao cấp
Số lễ quyển VIP nhận mỗi ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miễn phí xem rương lịch luyện - -
Hủy thời gian treo máy cửa ải - - -
Giảm 15% khi mua ngọc - - - - -
Phát lại bỏ qua chiến đấu cửa ải - - - - -
Dung lượng túi đồ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mở rộng giới hạn lực hành động 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Số lần mua lực hành động mỗi ngày 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Số lần thiết lập lại lịch luyện mỗi ngày 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Số lần thiết lập lại khiêu chiến cực hạn mỗi ngày -
Bỏ qua chiến đấu khiêu chiến cực hạn -
Tính năng so tài nhanh Võ Giả Hội Quán - -
So tài tất thắng nhanh - - - - -
Tính năng bồi dưỡng SLL thuốc thần kỳ - -
Số lần bồi dưỡng hàng ngày thuốc thần kì - -
Bỏ qua chiến đấu đấu trường - - - -
Cao cấp vàng triệu hoán thần long - - - - -
Tu luyện nhanh Giới Vương Tập Huấn - - -
Hỗ trợ nhanh hảo hữu bồi dưỡng thuốc - - -
 Cổ vũ bằng vàng Khỉ Đột Tấn Công - - - -
Tính năng tẩy luyện SLL - - - - -
Tinh luyện nhanh Thần Long - -
Trực tiếp mở bảo tàng Hỏa Diệm SƠn - - - - -
Số lần mua thẻ biến thân hàng ngày
Số lần tu luyện Giải Cứu Thời Không 3 6 10 12 14 20 40 60 120 200
Mở tu luyện nhanh Giải Cứu Thời Không - - - - - - -
Bỏ qua chiến đấu Giải Cứu Thời Không - - - - - - - -
Chiến đội mở giới hạn chiêu mộ tướng -
Mở tính năng treo máy lịch luyện - - - - -
Mua HP di tích thượng cổ - -
Tự động chiến đấu Di Tích Thượng Cổ - - - - - - -
Tự động báo danh Đại Chiến Quân Đoàn - - - - - - -
Mở bổ sung nguyên liệu trang bị - - - - -
Mở bổ sung nguyên liệu trang sức - - - - -
Thêm ở Lữ Quán 0 1 1 2 2 4 4 6 6 10
Liên tục khiêu chiến Khiêu Chiến Cực Hạn - - - - - - -