Hệ thống ngọc

15-12-2016
Bên cạnh cường hóa trang bị, các chiến binh có thể tăng thêm sức mạnh trên trang bị bằng cách khảm nạm ngọc vào trang bị của các tướng.

Ngọc là đạo cụ tăng chiến lực cho các chiến binh, sau khi khảm nạm ngọc, trang bị sẽ tăng thêm thuộc tính như: tinh thần, nhanh nhẹn, bạo kích... cho các tướng từ đó tăng thêm sức mạnh. Ngọc bao gồm 12 cấp từ cấp 1 đến cấp 12 bao gồm: sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất, chính xác, né tránh, bạo kích, chống đỡ, phá kích, kháng bạo và nộ khí nguyên thủy. Các chiến binh có thể mua ngọc ở trong thương thành hoặc tham gia một số hoạt động đặc biệt để kiếm ngọc.

Khảm ngọc

Trong phần khảm ngọc, các chiến binh có thể lắp ngọc vào từng trang bị cho mỗi tướng. Mỗi viên ngọc đều mang mỗi thuộc tính hỗ trợ khác nhau: nhanh nhẹn, bạo kích, chống đỡ....
 

Hợp thành

Các nhẫn giả cũng có thể tăng cấp của ngọc bằng cách vào giao diện hợp thành để nâng cấp ngọc. Ngọc cấp thấp có thể hợp thành ngọc cấp cao hơn. Sau khi hợp thành, thuộc tính hỗ trợ của ngọc tăng lên đáng kể. Điều kiện để tạo ra ngọc cấp cao hơn là cần 2 viên ngọc trở lên

BQT Webgame 7 viên ngọc rồng trân trọng giới thiệu,