Khiêu chiến cực hạn

14-12-2016
Yêu cầu: hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 30
 
Khiêu chiến cực hạn sẽ chia theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có 5 cửa ải. Người chơi vượt qua một ải mới có thể khiêu chiến ải tiếp theo.
 
Chiến thắng mỗi ải sẽ có cơ hội nhận được một thần khí ngẫu nhiên.
 
Đạt tới cấp độ tương ứng sẽ mở giai đoạn tiếp theo.
 

 
BQT Webgame 7 viên ngọc rồng trân trọng giới thiệu,