Quân đoàn

14-12-2016
Cấp mở: 26
 
Sau khi chọn tinh cầu mới có thể tạo  hoặc gia nhập quân đoàn.


 

 
Hằng ngày có thể cống hiến vàng và bạc, cấp độ càng cao thì mức cống hiến mỗi ngày càng nhiều.
 
Điểm cống hiến quân đoàn sẽ dùng để thăng cấp quân đoàn, sau khi thăng cấp quân đoàn thì cấp độ kỹ năng trong doanh trại quân đoàn cũng tăng theo. Người chơi có thể tiêu hao công huân để tăng cấp kỹ năng bản thân. Nếu rời bỏ quân đoàn thì kỹ năng sẽ mất tác dụng, phải gia nhập lại một quân đoàn khác mới có hiệu quả trở lại.
 
Đoàn trưởng có thể nhường quyền hạn hoặc bổ nhiệm phó đoàn trưởng. Nếu đoàn trưởng không online 3 ngày thì sẽ tự động nhường quyền đoàn trưởng cho thành viên có công huân cao nhất.
 
Điểm cống hiến quân đoàn cũng có thể dùng để thăng cấp các hoạt động, tăng trạng thái tổ viên trong các hoạt động cụ thể.
 
Khi quân đoàn tham gia các loại hoạt động hàng ngày sẽ nhận được rương quân đoàn căn cứ theo thành tích, rương được cất trong kho quân đoàn và do đoàn trưởng phân phát cho đoàn viên.
 
Nếu toàn bộ thành viên trong quân đoàn đều 3 ngày không online thì quân đoàn tự động giải tán.

Tụ Bảo Thần Thụ

 
Cấp độ của thần thụ, quả và nhân vật chính càng cao thì phần thưởng quả càng nhiều.
 
Toàn bộ thành viên quân đoàn đều có thể hái quả thần bí, cùng một quả thần bí thì mỗi người chỉ có thể hái một lần, mỗi quả thần bí hái đến số lượng nhất định sẽ biến mất và mọc ra quả thần bí mới.
 
Khi quả chín có thể hái, khi kết thúc đếm ngược tiến hóa mà không có người hái thì quả sẽ tự động tiến hóa.
 
Sau khi quả tiến hóa sẽ tăng lên một cấp và biến thành loại quả ngẫu nhiên, tối đa tiến hóa đến cấp 5.
 
Mỗi quả có thể tưới nước 10 lần.
 
Người chơi mới gia nhập quân đoàn không thể sử dụng tính năng thần thụ.

BQT Webgame 7 viên ngọc rồng trân trọng giới thiệu,