Hướng dẫn nhập Giftcode

Hướng dẫn các bước nhập Giftcode trong Game

16/12/2016
Đăng nhập để xem giftcode đã nhận

 

Chú ý:

Các loại Giftcode phần thưởng sự kiện sẽ được trao trước ngày 22.12
Nếu bạn đã có trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhìn thấy Giftcode trong bảng sau khi đăng nhập, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi các thông báo tại Trang chủ và Fanpage.

01 Giftcode chỉ sử dụng được 1 lần

01 tài khoản chỉ nhập được 01 Giftcode cùng loại

Ví dụ: Tài khoản dragonball đã sử dụng Giftcode Ngọc Rồng 1 Sao ở máy chủ A, không thể sử dụng Giftcode này ở máy chủ khác nữa (cho dù là code mới)

Giftcode được nhập trong game từ ngày khai mở server đầu tiên (22.12.2016)

Bước 1

Đăng nhập vào trang kiểm tra Giftcode tại địa chỉ để kiểm tra các loại Giftcode bạn đã nhận được tương ứng với VGG ID của mình.

Bước 2

Đăng nhập vào trò chơi, chọn phần "Đổi Quà" để mở giao diện nhập Giftcode. 

Bước 3

Nhập Giftcode bạn đã nhận được tại cửa sổ Giftcode hiện ra.

Ban quản trị Webgame 7 Viên Ngọc Rồng trân trọng giới thiệu,