Hoạt động

Quyết chiến Namek

16-12-2016
Hoạt động được mở lúc 21h59 hằng ngày, Hoạt động diễn ra trong 30 phút.

Hướng dẫn hoạt động

 

Trong thời gian hoạt động, người chơi cần tấn công kẻ định

Sát thương lên kẻ địch càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

Nếu giết được kẻ địch sẽ nhận được thêm phần thưởng

Mỗi đợt có 5 địch, giữa mỗi đợt có 10 giây CD

Khi kết thúc hoạt động, TOP30 xếp hạng sát thương sẽ nhận được phần thưởng qua thư

Tổng sát thương của TOP1 sát thương trong hoạt động đạt con số nhất định, toàn bộ người chơi sẽ được tăng công kích

 

Phần thưởng

Người chơi nhận được bạc và exp, điểm tiềm năng, rương nguyên liệu thường, rương nguyên liêu cực phẩm, ngọc, lễ quyển và thuốc thần bí.

BQT Webgame 7 viên ngọc rồng trân trọng giới thiệu,