Hoạt động

Vây giết khỉ đột

19-12-2016
Hoạt động Vây giết khỉ đột diễn ra lúc 13h hằng ngày. Hoạt động diễn ra trong vòng 30 phút

Trong thời gian hoạt đông, mỗi tinh cầu sẽ tấn công khỉ đột của mình.

Top 10 sát thương sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng

Người chơi  giết được khỉ đột sẽ nhận được thêm phần thưởng, top 5 sát thương được nhận tiềm năng

Có thể dùng vàng để cổ vũ hoặc hồi sinh. 

  

Phần thưởng

Tham gia hoạt động nhận được bạc, danh vọng. Nếu giết được khỉ đột thì được thêm bạc.
Top 5 sát thương nhận thêm rất nhiều bạc, tiềm năng và rương nguyên liệu

BQT Webgame 7 viên ngọc rồng trân trọng giới thiệu,