Sự kiện

Chuỗi hoạt động tuần từ 09.07 đến 13.07

10-07-2017

Chào các Saiyan,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi hoạt động tuần từ 09.07 đến 13.07 được chúng tôi cập nhật vào Webgame Dragon Ball Z.

1 - Tu Hành Giới Vương Tinh

Lễ Bao Trưởng Thành

Người chơi sử dụng vàng để mua lễ bao. Có 3 gói lễ bao: Lễ Bao Saiyan, Lễ Bao Siêu Saiyan và Lễ Bao Thần Saiyan.

Mỗi loại lễ bao chỉ có thể mua 1 lần. Sau khi mua lễ bao, người chơi sẽ nhận được lễ bao ban đầu. Sử dụng lễ bao ban đầu sẽ xuất hiện tiếp những lễ bao kế tục có thể mở khi đạt cấp độ tương ứng

Quỹ Long Châu

Có 5 gói Quỹ đầu tư Long Châu được bày bán. Người chơi chỉ có thể chọn 1 gói duy nhất để mua.

Mua gói Quỹ sẽ nhận được lễ bao phần thưởng tương ứng. Lễ bao chia thành 30 lần trao thưởng.

Đầu Tư Tinh Cầu

Người chơi tiêu hao Vàng để đầu tư 5 Tinh cầu. Đầu tư tinh cầu sẽ nhận được Vàng hoàn trả lên đến 200% giá trị đầu tư.

Người chơi mở cơ hội đầu tư theo thứ tự: Địa Cầu - Nguyệt Lượng - Namek - Dẫn Lực - Giới Vương Tinh.

2 - Quà Tháp Karin

Người chơi nạp tối thiểu trong 1 lần: 1000 Vàng - 5000 Vàng - 10.000 Vàng để kích hoạt các mốc phần thưởng.

Người chơi có thể nạp trong 1 lần tối thiểu 20.000 Vàng để kích hoạt cả 3 mốc phần thưởng.

Sau khi kích hoạt các mốc, mỗi ngày người chơi sẽ được hoàn trả Vàng và Đạo Cụ sự kiện tương ứng, yêu cầu nhận thủ công.

Hoạt động sẽ được hiển thị trong 5 ngày để đảm bảo người chơi nhận được hết các mốc phần thưởng.

3 - 7 Viên Ngọc Rồng

Trong thời gian hoạt động, người chơi mỗi khi tiêu 1 Vàng/ 1 lễ quyển sẽ nhận được 1 điểm ước nguyện.

Khi điểm ước nguyện đạt mức quy định sẽ tự động nhận được hoàn trả lễ quyển tương ứng với từng mức trên giao diện Thu Thập Long Châu.

Ngoài ra còn có thể nhận được rương Thần Long trên giao diện Hoàn Trả Thần Long

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tiêu 1 Vàng hoặc Lễ Quyển sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Khi điểm cầu nguyện đạt đủ điều kiện sẽ nhận được bảo rương tương ứng.

4 - Mua Chung Vui Vẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mua chung liên server sẽ chia làm 2 giai đoạn: Kỳ Báo Danh và Kỳ Mua

Trong Kỳ Báo Danh, người chơi các server có thể báo danh. Số người báo danh mua chung vật phẩm càng nhiều giá vật phẩm sẽ càng rẻ. Khi giá giảm xuống thấp nhất sẽ không giảm nữa.

Kỳ Mua sẽ bắt đầu vào tối các ngày và người chơi có thể tiến hành mua vật phẩm sau khi đã báo danh.

Chú ý: Khi tham gia báo danh vẫn yêu cầu người mua đủ vàng hoặc lễ quyển để mua vật phẩm hiện tại, báo danh thành công không trừ vàng hoặc lễ quyển, chỉ tính tư cách báo danh.

5 - Thần Long Cự Lễ

Trong sự kiện sẽ đưa ra tổng số 8 mốc nạp, người chơi tích lũy nạp để kích hoạt các mốc.

Khi tích nạp đủ mức sẽ kích hoạt phần thưởng miễn phí và quyền mua quà.

Mỗi mốc thưởng miễn phí người chơi chỉ nhận 1 lần.

6 - VIP Đại Lễ Bao

Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP từ 4 trở đi có thể dùng vàng/ lễ quyển để mua lễ bao Vip.

7 - Quà Của GoKu

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tiền đạt mức nhất định sẽ nhận được 2 loại lễ bao phần thưởng bao gồm Lễ Bao Siêu Giá Trị và Lễ Bao Nạp 1 Lần Ưu Đãi.

Người chơi chỉ có thể nhận duy nhất 1 trong 4 Lễ Bao Nạp 1 Lần Ưu Đãi dưới đây. Sau khi nhận xong, hoạt động sẽ kết thúc.

Lễ Bao Siêu Giá Trị (Dành cho người chơi nạp bất kì)

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp mức bất kì sẽ nhận được lễ bao phần thưởng trị giá 200 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Ngọc Sức Mạnh Cấp 2 1
Ngọc Nhanh Nhẹn Cấp 2 1
Ngọc Tinh Thần Cấp 2 1
Ngọc Thể Chất Cấp 2 1
Mộng Long Thảo 5
Thuốc Thần Bí 5

 

Lễ Bao Siêu Giá Trị sẽ tự động trao qua thư, không ảnh hưởng đến việc nhận Lễ Bao Nạp 1 Lần Ưu Đãi

Lễ Bao Nạp 1 Lần Ưu Đãi

Người chơi nạp trong 1 lần vào trò chơi số tiền tương ứng lựa chọn nhận 1 trong 4 lễ bao dưới đây.

Nạp 1 Lần từ 1000 - 4999 Vàng

Vàng nhận thêm : 700 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Ngọc Sức Mạnh Cấp 3 1
Ngọc Nhanh Nhẹn Cấp 3 1
Ngọc Tinh Thần Cấp 3 1
Ngọc Thể Chất Cấp 3 1
Phù Thăng Cấp Thần Khí 1
Rương Tiềm Năng Cấp 1 1
Rương Danh Vọng Cấp 1 1

 

Nạp 1 lần từ 5000 - 9999 Vàng

Vàng nhận thêm : 4000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Ngọc Sức Mạnh Cấp 5 1
Ngọc Nhanh Nhẹn Cấp 5 1
Ngọc Tinh Thần Cấp 5 1
Ngọc Thể Chất Cấp 5 1
Ngọc Nộ Khí Nguyên Thủy 1
Phù Thăng Cấp Thần Khí 5
Rương Tiềm Năng Cấp 1 3
Rương Danh Vọng Cấp 1 3

 

Nạp 1 lần từ 10.000 - 19.999 Vàng

Vàng nhận thêm : 9000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Ngọc Sức Mạnh Cấp 6 1
Ngọc Nhanh Nhẹn Cấp 6 1
Ngọc Tinh Thần Cấp 6 1
Ngọc Thể Chất Cấp 6 1
Ngọc Nộ Khí Nguyên Thủy 2
Phù Thăng Cấp Thần Khí 10
Rương Tiềm Năng Cấp 1 6
Rương Danh Vọng Cấp 1 6

 

Nạp 1 lần từ 20.000 - 999.999 Vàng

Vàng nhận thêm : 20.000 Vàng

Phần Thưởng Số Lượng
Ngọc Sức Mạnh Cấp 7 1
Ngọc Nhanh Nhẹn Cấp 7 1
Ngọc Tinh Thần Cấp 7 1
Ngọc Thể Chất Cấp 7 1
Ngọc Nộ Khí Nguyên Thủy 8
Phù Thăng Cấp Thần Khí 32
Rương Tiềm Năng Cấp 1 10
Rương Danh Vọng Cấp 1 10
 

 

Ban quản trị Webgame 7 Viên Ngọc Rồng,