Sự kiện

Chuỗi sự kiện mới từ ngày 18.08 đến 27.08

18-08-2017

Chào các Saiyan,

Chúng tôi xin đem đến thông tin về 2 sự kiện mới được chúng tôi cập nhật vào Webgame Dragon Ball Z từ ngày 18.08 đến 27.08

1 - Thần Bí Chiêm Tinh Điện

Thời gian : Từ 0h00' ngày 18.08 đến 23h59' ngày 27.08

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể nhận và hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày để sở hữu Phiếu Xem Bói.

Mỗi nhiệm vụ chỉ có thể nhận và hoàn thành 1 lần trong ngày, nhiệm vụ sẽ được reset vào 0h00' sáng ngày hôm sau.

Người chơi sử dụng Phiếu Xem Bói để tham gia Bói Toán, nếu không đủ phiếu có thể dùng Vàng bổ sung với giá 50 Vàng / 1 Phiếu.

Mỗi vòng bói toán, người chơi được phép lật tối đa 5 lá bài, lần lượt tiêu hao 1/1/1/2/3 phiếu xem bói tương ứng với 5 lần lật.

Nếu lật bài được hình tượng, người chơi sẽ nhận được số sao may mắn tương ứng với hình nhận được, nếu sưu tập đủ tổ hợp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Người chơi tích điểm xem bói để đổi phần thưởng trong Shop và nhận quà tích lũy, ngoài ra có thể được tính vào Bảng Xếp Hạng Chiêm Tinh với phần thưởng xét theo thứ hạng.

Người chơi trong bảng xếp hạng chiêm tinh nếu có 3000 điểm tích lũy có thể nhận thêm phần thưởng Cố Vấn Satan.

Sử dụng điểm đổi đạo cụ trong Shop Chiêm Tinh không ảnh hưởng đến điểm xếp hạng.

2 - Vũ Trụ Chi Thần

Thời gian : Từ 0h00' ngày 18.08 đến 23h59' ngày 22.08

Trong thời gian hoạt động, tích nạp mỗi ngày đủ mức có thể mở Tứ Đại Giới Vương Thần nhận được phần thưởng Sáng Tạo Chi Lực, Tứ Đại Giới Vương Thần là: Đông Giới Vương Thần, Nam Giới Vương Thần, Tây Giới Vương Thần,Bắc Giới Vương Thần.

Sau khi nạp đủ mức tương ứng sẽ nhận được phần thưởng, nếu chưa nhận thưởng thì không thể tăng số lượng Sáng Tạo Chi Lực.

Sau khi nhận phần thưởng giới vương sẽ mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Vũ Trụ Chi Thần để tham gia trò chơi. 

Sáng Tạo Chi Lực liên server đạt số lượng chỉ định, đồng thời nạp và nhận 1 mốc phần thưởng giới vương thần bất kì có thể nhận được lễ bao Đại Giới Vương Thần

Mỗi ngày có tối đa 4 mốc, 0h ngày hôm sau thiết lập lại, thiết lập lại số lượng Sáng Tạo Chi Lực thu thập trong liến server, thiết lập lại trạng thái nhận được lễ bao Đại Giới Vương Thần

Nếu trước 0h liên server không thu thập đủ số lượng yêu cầu thì hôm đó toàn bộ người chơi không nhận được lễ bao Đại Giới Vương Thần, 0h thiết lập lại toàn bộ trạng thái

Sau khi tham gia hoạt động Long Châu Chi Thần, nhận được phần thưởng Giới Vương Thần, mở bàn cờ tương ứng. Nếu trong Long Châu Chi Thần tích nạp đủ mức và nhận được phần thưởng Giới Vương Thần 1, 2, đông thời mở ra bàn cờ Giới Vương Thần 1, 2 trong Vũ Trụ Chi Thần.

Ban quản trị Webgame Dragon Ball Z,