Sự kiện

Chuỗi sự kiện "Rèn Luyện Hỏa Sơn" từ 19.06 - 28.06

19-06-2017

Chào các saiyan,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi sự kiện "Rèn Luyện Hỏa Sơn" diễn ra từ ngày 19.06 - 28.06

Chuỗi sự kiện gồm 2 hoạt động chính là Thám Hiểm Hỏa Sơn và 1 sự kiện ẩn sẽ được khai mở vào ngày 24.06

1 - Thám Hiểm Hỏa Sơn

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi ngày người chơi đăng nhập làm các nhiệm vụ hằng ngày yêu cầu sẽ nhận được Xẻng Sắt.

Người chơi sử dụng Xẻng Sắt nhận được khi làm nhiệm vụ để chơi game Đập Nham Thạch

Mỗi lần đập sẽ tiêu hao số Xẻng Sắt khác nhau để đập tùy theo tiến độ nham thạch hiện tại. Người chơi có thể tiêu hao 50 Vàng thay thế cho 1 Xẻng Sắt nếu không đủ số lượng.

Sử dụng Xẻng Sắt đập vỡ nham thạch sẽ rơi ra Hỏa Nguyên Tố. Tương ứng với số Hỏa Nguyên Tố hiển thị trên nham thạch, người chơi sẽ thu được Hỏa Linh tương ứng.

Số Hỏa Nguyên Tố Hiển Thị Số Hỏa Linh Nhận Được
10 2
20 3
30 4
40 5
50 6

 

Người chơi tích lũy số Xẻng Sắt sử dụng đạt mức chỉ định cũng nhận được thêm phần quà hệ thống.

Người chơi có thể sử dụng Hỏa Linh nhận được để đổi phần thưởng trong Shop Dung Nham. Đồng thời, khi sở hữu số lượng Hỏa Linh đạt mốc cũng nhận được phần thưởng tích lũy.

Người chơi thu thập Hỏa Linh còn có thể tham gia Bảng Xếp Hạng, với cơ hội nhận được Cố vấn Đỏ - Android 18 (Yêu cầu Hỏa Nguyên Tố đạt ít nhất 300 điểm để nhận).

Ban quản trị Webgame Dragon Ball Z,