Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần từ 04.07 đến 08.07

04-07-2017

Chào các saiyan,

Chúng tôi xin đem tới những thông tin về chuỗi sự kiện tuần từ ngày 04.07 đến 08.07 được cập nhật vào Webgame Dragon Ball.

1 - Chiến Sĩ Tập Kết

Trong hoạt động, người chơi có thể sử dụng Vàng và Huy Chương để mua tướng và đổi các vật phẩm.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp 10 Vàng sẽ nhận được 2 Huy Chương.

Cứ tiêu 1000 Vàng trong hoạt động người chơi sẽ nhận được 200 Huy Chương.

Huy Chương có thể dùng để thay thế Vàng mua sắm trong hoạt động.

2 - Long Châu Hạch Toán

Người chơi mỗi ngày nạp số tiền tưng ứng sẽ nhận được hoàn trả vàng. Nạp liên tục trong 5 ngày có thể nhận được thêm 10% vàng.

Toàn bộ vàng sẽ nhận thủ công trong 24 giờ sau khi kết thúc hoạt động Chú ý: nếu không nạp liên tục 5 ngày thì không thể nhận được hoàn trả 10%.

3 - Hoàn Trả Vip

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể mua các gói lễ bao tương ứng với cấp độ Vip của mình.

Mỗi lễ bao Vip chỉ có thể mua 1 lần/ 1 ngày và sẽ reset quyền mua vào 0h ngày hôm sau.

Sau khi kết thúc hoạt động nếu chưa mở lễ bao, người chơi có thể nhận thưởng lễ bao đã mua trong 5 ngày tiếp theo.

4 - Shop Giảm Giá

Trong thời gian hoạt động, người chơi dùng vàng hoặc lễ quyển để mua vật phẩm với giá ưu đãi, khi tổng số lượng hoặc số lượng giới hạn của vật phẩm với cá nhân còn 0 người chơi sẽ không còn quyền mua vật phẩm nữa.

Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được gửi vào túi đồ của người chơi

5- Thuốc Vạn Năng

Trong thời gian hoạt động, mỗi khi tiêu 1 Vàng hoặc 1 Lễ quyển, người chơi nhận được 1 điểm tích lũy.

Khi đạt đủ các mức điểm tích lũy sẽ được quyền mua vật phẩm với giá ưu đái số lượng giới hạn trong máy chủ.

Một số vật phẩm người chơi có thể nhận miễn phí.

Mỗi gói vật phẩm ưu đãi người chơi chỉ có thể mua 1 lần.

6 - Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển

Người chơi mỗi ngày đều có 1 lần quay lễ quyển miễn phí.

Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp đủ 1000 Vàng sẽ nhận được 1 lần quay vàng, mỗi ngày tối đa nhận 20 lần quay.

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu 1000 Vàng sẽ nhận được 1 lần quay lễ quyển, mỗi ngày tối đa nhận 20 lần quay.

7 - Hồng Lợi

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày người chơi tiêu/nạp đủ mức chỉ định sẽ nhận được quà tương ứng, mỗi mốc quà chỉ được nhận 1 lần.

Sự kiện sẽ được thiết lập lại vào 0h ngày hôm sau.

Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ.

Ban quản trị Webgame 7 Viên Ngọc Rồng,