Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần từ 30.05 - 03.06

30-05-2017

Chào các saiyan,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi sự kiện tuần từ ngày 30.05 đến 03.06

1 - Phong Thu Hy Nguyệt

Người chơi tiêu phí Vàng click Thu Hoạch để thăm dò nông trường, thu hoạch số đạo cụ tương ứng để đổi thưởng Cố Vấn Đoàn.

Khi người chơi tiến hành đổi thưởng cố vấn cấp cao hơn, cố vấn cũ sẽ mất đi.

Cố Vấn Điều Kiện Đổi Thưởng
Tiểu Gohan

Táo x1

Hoa Hồng x1

Nho x1

Cá Vàng x1

Sữa Tươi x1

Tiểu Gohan SSJ2

Táo x2

Hoa Hồng x2

Nho x2

Cá Vàng x2

Sữa Tươi x2

Son Gohan SSJ1

Táo x4

Hoa Hồng x4

Nho x4

Cá Vàng x4

Sữa Tươi x4


 

2 - Quà Tháp Karin

Người chơi nạp tối thiểu trong 1 lần: 1000 Vàng - 5000 Vàng - 10.000 Vàng để kích hoạt các mốc phần thưởng.

Người chơi có thể nạp trong 1 lần tối thiểu 20.000 Vàng để kích hoạt cả 3 mốc phần thưởng.

Sau khi kích hoạt các mốc, mỗi ngày người chơi sẽ được hoàn trả Vàng và Đạo Cụ sự kiện tương ứng, yêu cầu nhận thủ công.

Hoạt động sẽ được hiển thị trong 5 ngày để đảm bảo người chơi nhận được hết các mốc phần thưởng.

3 - 7 Viên Ngọc Rồng

Trong thời gian hoạt động, người chơi mỗi khi tiêu 1 Vàng/ 1 lễ quyển sẽ nhận được 1 điểm ước nguyện.

Khi điểm ước nguyện đạt mức quy định sẽ tự động nhận được hoàn trả lễ quyển tương ứng với từng mức trên giao diện Thu Thập Long Châu.

Ngoài ra còn có thể nhận được rương Thần Long trên giao diện Hoàn Trả Thần Long

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tiêu 1 Vàng hoặc Lễ Quyển sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Khi điểm cầu nguyện đạt đủ điều kiện sẽ nhận được bảo rương tương ứng.

4 - Mua Chung Vui Vẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mua chung liên server sẽ chia làm 2 giai đoạn: Kỳ Báo Danh và Kỳ Mua

Trong Kỳ Báo Danh, người chơi các server có thể báo danh. Số người báo danh mua chung vật phẩm càng nhiều giá vật phẩm sẽ càng rẻ. Khi giá giảm xuống thấp nhất sẽ không giảm nữa.

Kỳ Mua sẽ bắt đầu vào tối các ngày và người chơi có thể tiến hành mua vật phẩm sau khi đã báo danh.

Chú ý: Khi tham gia báo danh vẫn yêu cầu người mua đủ vàng hoặc lễ quyển để mua vật phẩm hiện tại, báo danh thành công không trừ vàng hoặc lễ quyển, chỉ tính tư cách báo danh.

5 - Thần Long Cự Lễ

Trong sự kiện sẽ đưa ra tổng số 8 mốc nạp, người chơi tích lũy nạp để kích hoạt các mốc.

Khi tích nạp đủ mức sẽ kích hoạt phần thưởng miễn phí và quyền mua quà.

Mỗi mốc thưởng miễn phí người chơi chỉ nhận 1 lần.

6- VIP Đại Lễ Bao

Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP từ 4 trở đi có thể dùng vàng/ lễ quyển để mua lễ bao Vip.

7 - Quà Của Goku

Sẽ có 2 gói quà tương ứng với những điều kiện sau được trao tặng trong sự kiện

Gói Quà 1 - Lễ Bao Siêu Giá Trị: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp 1 lần mức bất kì đều nhận được miễn phí lễ bao trị giá 200 Vàng (Quà Của Rùa)

Gói Quà 2 - Nạp 1 Lần Ưu Đãi: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp 1 lần đạt mức chỉ định sẽ nhận được lễ bao tương ứng nhưng chỉ được chọn 1 trong 4 loại Quà. Hoạt động sẽ kết thúc sau khi người chơi nhận xong phần quà của mình

Ban quản trị Webgame 7 Viên Ngọc Rồng,