Tân thủ

Điểm danh hằng ngày

14-12-2016

Sau khi vào game mỗi ngày, người chơi tham gia kí tên sẽ nhận được bạc và lễ quyển tương ứng, còn có thể nhận được 5 điểm tích lũy để đổi đạo cụ.
Kí tên phân biệt tích lũy đến ngày 3, 7, 14, 21, 30 sẽ nhận được phần thưởng hệ thống.
Khi quên kí tên một ngày nào đó người chơi có thể dùng vàng để kí bù.

Điểm tích lũy đổi đạo cụ sẽ căn cứ vào cấp độ để mở lần lượt các đạo cụ có thể đổi.


BQT Webgame 7 Viên Ngọc Rồng trân trọng giới thiệu,