Tân thủ

Hệ thống nhiệm vụ

14-12-2016

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính và phụ sẽ mở theo cấp độ của nhân vật chính.
Người chơi có thể nhận các nhiệm vụ này khi nói chuyện với các NPC của trò chơi.

Nhiệm vụ hằng ngày

Nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ chính cấp độ 32 sẽ mở hệ thống nhiệm vụ hằng ngày.

BQT Webgame 7 Viên Ngọc Rồng trân trọng giới thiệu,