Tân thủ

Phúc lợi hằng ngày

14-12-2016

Vào lúc 00:00 hàng ngày, hệ thống sẽ căn cứ vào cấp độ trung bình của 20 người có cấp độ cao nhất trong server để tính cấp độ thế giới ngày hôm đó.
Nếu cấp độ hiện tại thấp hơn cấp độ thế giới, người chơi sẽ nhận được lễ bao EXP, nếu cao hơn cấp độ thế giới sẽ nhận được lễ bao bạc.
Mỗi lễ bao chỉ có thể nhận một lần trong ngày, người chơi có thể chọn nhận miễn phí hoặc tiêu thêm vàng để tăng thêm phần thưởng.
Toàn bộ người chơi mỗi ngày nhận được 2 lễ bao phúc lợi, VIP3 trở lên mỗi ngày nhận được 3 lễ bao phúc lợi.

Nhận lại tài nguyên

Người chơi có thể nhận lại điểm exp, bạc của các tính năng và hoạt động game chưa tham gia ngày hôm trước.
Nhận lại miễn phí hoặc nhận lại miễn phí nhanh chỉ có thể lấy lại 50% tài nguyên; nhận lại bằng vàng hoặc nhận lại nhanh bằng vàng sẽ lấy lại 100% tài nguyên.

BQT Webgame 7 Viên Ngọc Rồng trân trọng giới thiệu,