Giới thiệu bản cập nhật mới - Big update: Super Saiyan 3

12-01-2017

Chào các Saiyan,

Trong bài viết này, chúng tôi muốn mang đến cho các bạn thông tin về bản cập nhật sắp tới của Webgame 7 Viên Ngọc Rồng.

Thời gian cập nhật: Dự kiến từ 14h00' - 14h30' ngày 13/01/2017

Khai Mở Cấp Độ 100

Phiên bản mới sẽ cập nhật thêm vào trò chơi các Chiến binh mới, các cửa ải mới, chế độ "Khiêu chiến cực hạn", Rèn luyện, các nhiệm vụ mới cho cấp độ 90 đến 100.

Goku SSJ2

Gotenks

Majin Buu

Broly

Hội quán Cấp 90

Hội quán cấp 100

Giới Vương Chi Lực

Người chơi sau khi kích hoạt "Giới Vương Chi Lực" sẽ tăng chỉ số thuộc tính cơ bản của tướng ở vị trí tương ứng.

Hoàn thành ải "Xà Đạo" tương ứng mới có thể kích hoạt thuộc tính và tu luyện Giới Vương Chi Lực.

Cấp độ "Giới Vương Chi Lực" càng cao, chỉ số thuộc tính gia tăng càng nhiều.

Cấp độ "Giới Vương Chi Lực" có thể tu luyện và tiến độ cửa ải "Xà Đạo" của người chơi có liên quan tới nhau.

"Giới Vương Chi Lực" phải tuy luyện để nhận được kinh nghiệm thăng cấp, có thể dùng bạc, vàng hoặc Giới Vương Lệnh để tu luyện.

50 lần tu luyện đầu tiên mỗi ngày của mỗi loại "Giới Vương Chi Lực" cần 10 vàng, sau đó sẽ tăng lên dần.

Tiêu hao "Giới Vương Lệnh" sẽ thay thế 1 lần tu luyện vàng.

Thuộc tính tăng thêm của Giới Vương Chi Lực chịu ảnh hưởng hiệu quả từ ngọc.

Tháp Karin

Khai mở tại cấp độ 32

Mỗi chiến binh (bao gồm nhân vật chính) đều có cấp độ Karin Đặc Huấn riêng.

Người chơi tiêu hao một số nguyên liệu chuyển hóa thành EXP Karin Đặc Huấn để tăng cấp độ Karin Đặc Huấn cho tướng. Cấp độ Karin Đặc Huấn của tướng không được cao hơn cấp độ tướng hiện tại.

Cấp độ Karin Đặc Huấn tự động tăng vật công và khí công theo thuộc tính chính của tướng.

Người chơi tiêu hao bạc hoặc vàng để truyền thừa toàn bộ EXP Karin Đặc Huấn của 1 tướng sang tướng khác. Do cấp độ Karin Đặc Huấn không được cao hơn cấp độ tướng hiện tại nên khi truyền thừa, số EXP dư thừa sẽ biến mất.

Hiện tại vật phẩm có thể chuyển hóa thành EXP Karin Đặc Huấn chủ yếu rơi trong Quân Đoàn Chiến, nhiệm vụ hằng ngày và ký tên hằng ngày. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các nguồn vật phẩm khác trong tương lai.

Các chiến binh trong "Chiến Binh Huyền Thoại" sau khi tiến giai nhận được toàn bộ cấp độ Karin Đặc Huấn tương đương với cấp độ của tướng sau khi tiến giai.

Xà Đạo

Khai mở tại cấp độ 80

Người chơi tiêu diệt Xà Đạo Thủ Hộ sẽ kích hoạt thuộc tính và tu luyện Giới Vương Chi Lực

Người chơi tiêu diệt mỗi Xà Đạo Thủ Hộ sẽ nhận được 1 lượng Giới Vương Lệnh nhất định.

Mỗi lần vượt qua 1 ải sẽ nhận thêm 1 lượng Giới Vương Lệnh nhất định.

Giới Vương Lệnh dùng để tuy luyện Giới Vương Chi Lực

Trên đây là tất cả thông tin của phiên bản cập nhật sắp tới của Webgame 7 Viên Ngọc Rồng.

Hãy luôn theo dõi những thông tin mới nhất và thảo luận cùng cộng đồng của chúng tôi tại những địa chỉ dưới đây nhé

Fanpage 7 Viên Ngọc Rồng

Nhóm thảo luận "Cộng đồng Dragon Ball Việt Nam - 7 Viên Ngọc Rồng"

Ban quản trị kính báo,